Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για την Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε.. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και επισκεπτών της σελίδας μας είναι απολύτως εμπιστευτικά. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο site μας χωρίς φόβο διαρροής οποιονδήποτε προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε το ακόλουθο κείμενο προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και την παροχή δυνατότητας ευρύτερης και ευκολότερης πρόσβασης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και την πληρέστερη ενημέρωσή σας για τα υπάρχοντα και τα νέα προϊόντα μας, τις νεότερες εκδόσεις του λογισμικού που παράγουμε ή διακινούμε, τις ειδικές μας προσφορές και άλλα νέα που θα θεωρούσατε ενδιαφέροντα. Μερικές φορές θα συμπεριλαμβάνονται και πληροφορίες για προϊόντα άλλων εταιρειών που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε ακόμα καλύτερα τα δικά μας προϊόντα. Κατά καιρούς είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να σας ζητήσουμε να συμμετέχετε σε διενεργούμενες έρευνες αγοράς που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας και την ανάπτυξη ακόμα καλύτερων προϊόντων.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων διενεργείται με ποικίλους τρόπους και μόνον εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να σας ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία σας όταν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή με επιστολή, όταν κάνετε μια αγορά ή ζητήσετε μια υπηρεσία από την εταιρεία μας, κατά την εγγραφή σας για να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο ή παρουσίαση, όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα online ή τέλος, όταν εσείς μας ζητήσετε να σας συμπεριλάβουμε στους καταλόγους αποστολής ενημερωτικών δελτίων μέσω του παραδοσιακού ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε μια ασφαλή βάση δεδομένων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον εσωτερικά από την Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα πωληθούν σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση μεταφοράς τους σε εταιρείες προμηθευτών μας για σκοπούς ελέγχου, προσφορών και τήρησης εγγύησης προϊόντος. Στις χώρες, δε, αυτές στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι εν λόγω εταιρείες, είτε βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κανόνα παρέχεται ικανοποιητικός βαθμός προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εκτός σπάνιων περιπτώσεων. Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούμε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, τη φυσική σας διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ.

Η Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων που έρχονται σε επαφή μαζί της.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε κανένα τρίτο φορέα.

Η Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. μπορεί να διοχετεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα:

• Για λόγους προσφυγής σε ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε δύναται να προκαλέσει ζημία ή αλλοίωση των περιεχομένων του ιστοχώρου ή χρησιμοποιήσει άνευ αδείας περιεχόμενο του ιστοχώρου που άπτεται των εμπορικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

• Έχει τη ρητή συγκατάθεση σας για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων σας.

• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων σας προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών σας.

• Κατόπιν εγγράφου αιτήματος των διωκτικών ή δικαστικών αρχών της χώρας.

Cookies

Η Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση και χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε.. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε., είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών της Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Τεχνολογίες Planet Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης σας και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.