Εγκατάσταση & Συντήρηση IT

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ένας σημαντικός επιχειρησιακός πόρος, τον οποίο πρέπει η επιχείρηση να αντιμετωπίζει με την ίδια προσοχή, όπως και τους υπόλοιπους. Η ορθή εγκατάσταση των συστημάτων τόσο από πλευράς hardware όσο και από πλευράς software καθώς και η τακτική συντήρηση τους είναι το "Α" και το "Ω" της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εταιρία μας έχει αναλάβει και ολοκληρώσει αρκετά έργα πληροφορικής. Μπορείτε να δείτε ένα μικρό δείγμα από τις εγκαταστάσεις μας στο portfolio μας.

Ο κυριότερος τρόπος συνεργασίας σε θέματα συντήρησης είναι μέσω κάποιου συμβολαίου συντήρησης. Το συμβόλαιο συντήρησης λειτουργεί συνήθως με τη λογική της προαγοράς ωρών εργασίας, προκειμένου να υπάρχει αμοιβαία προστασία συμφερόντων, διαφάνεια και ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Παρόλα αυτά αναλαμβάνουμε και εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης κατά περίπτωση (ad-hoc) καλύπτοντας έτσι και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η ανάγκη για συχνή ή τακτική επίσκεψη τεχνικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να βρούμε μαζί την ιδανικότερη λύση για τη δική σας επιχείρηση.