Δομημένη καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων κτιρίων, είτε πρόκειται για κτίρια που προορίζονται για επαγγελματικούς χώρους είτε για κατοικίες. Η σημερινή τεχνολογία επιβάλει την ενοποίηση και τη δόμηση της καλωδίωσης σε ένα τυποποιημένο σύστημα.

Με ένα τέτοιο σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε και να ελέγχουμε τις παρακάτω ανάγκες:

  • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
  • Μεταφορά φωνής (τηλεφωνικό κέντρο - τηλέφωνα)
  • Μεταφορά εικόνας (δορυφορική - ψηφιακή τηλεόραση)
  • Σύστημα συναγερμού
  • Σύστημα πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας
  • Σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού - εξαερισμού

Η τυποποίηση και τα διεθνή πρότυπα (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Α & ΕΙΑ/ΤΙΑ 569, ISO/IEC DIS 11801 & CENELEC-EN 50173) που απαιτούνται για τη δόμηση μιας σωστής και λειτουργικής καλωδιακής εγκατάστασης εφαρμόζονται τόσο σε νέες όσο και σε παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις. Στα νέα κτίρια η δομημένη καλωδίωση σχεδιάζεται και εγκαθίστανται μαζί με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τους, ενώ στις παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις γίνεται με υλικά που εγκαθίστανται συνήθως εξωτερικά των τοίχων (συστήματα καναλιών και όδευσης καλωδίων με επικάναλες πρίζες).

Εμείς αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα τη μελέτη, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση και την πιστοποίηση ενός δικτύου δομημένης καλωδίωσης είτε πρόκειται για νέα είτε για παλιά κτιριακή εγκατάσταση. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε λύσεις που μπορούν να σας προσφέρουν μείωση του κόστους της εγκατάστασης και απόλυτη κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών σας αναγκών.

Δείτε στο portfolio μας ένα μικρό δείγμα από εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης που έχουμε υλοποιήσει και αν επιθυμείτε να έχετε τη γνώμη μας για την εγκατάσταση του κτιρίου σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.