Ελληνικό Datacenter

Το 2011 πήραμε τη στρατηγική απόφαση να μεταφέρουμε την υποδομή μας στην Ελλάδα. Αυτό έγινε με σκοπό να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες φιλοξενίας, μεγαλύτερη αξιοπιστία και υψηλότερες επιδόσεις. Εκτός από τη μεταφορά της υποδομής στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να επενδύσουμε και σε ιδιόκτητο υλικό εξοπλισμό αντί να μισθώνουμε server όπως κάνουν οι περισσότερες εταιρίες hosting στην Ελλάδα. Οι λόγοι που μας ώθησαν να κάνουμε αυτή την επένδυση είναι πολλοί, αλλά οι κυριότεροι είναι διότι με αυτή την κίνηση έχουμε τα εξής οφέλη:

  • Άμεσος και καλύτερος έλεγχος του hardware
  • Root access στους server
  • Επιλογή του hardware που επιθυμούμε
  • Αμεσότερη αναβάθμιση & επισκευή
  • Επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Ταχύτερες φορτώσεις ιστοσελίδων
  • Χαμηλότεροι χρόνοι απόκρισης

Έτσι λοιπόν, από το Μάιο του 2011 οι server μας στεγάζονται στο datacenter της εταιρίας Lamda Hellix που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής. Η Lamda Hellix αποτελεί την πρώτη και ταυτόχρονα μόνη πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, εταιρεία παροχής ουδέτερων υποδομών αδιάλειπτης λειτουργίας για τη στέγαση κρίσιμων εφαρμογών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών (Data Center Outsourcing Services Provider).

Επιπλέον, οι υποδομές των World-Class Data Centers που λειτουργεί είναι σύμφωνες µε τα Best Practices Φυσικής και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας του προτύπου BS 7799-1:2000. Στεγάζεται σε ειδικά σχεδιασμένες βιομηχανικές κτιριακές υποδομές (purposely-built facilities) και δεν περιλαμβάνουν Single Points of Failure. Τα χαρακτηριστικά των υποδομών εντός των οποίων βρίσκονται και τα δικά μας μηχανήματα έχουν ως εξής:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Υποσταθμός Μέσης Τάσης και δύο ανεξάρτητες παροχές ισχύος από δύο ανεξάρτητους μετασχηματιστές. Κάθε ικρίωμα (rack) εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες βιομηχανικές παροχές ισχύος (16Α, 32Α, 63Α) μονοφασικές ή τριφασικές τροφοδοτούμενες από ανεξάρτητα redundant συστήματα UPS. Στην περίπτωση διακοπής της ισχύος του υποσταθμού, η τροφοδότηση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται αυτόματα από μία από τις ανεξάρτητες-redundant γεννήτριες.

Σύστημα κλιματισμού

Η διατήρηση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας στους 22°C και της σχετικής υγρασίας στο 50%, λαμβάνει χώρα µέσω ανεξάρτητων-redundant ειδικών συστημάτων ψύξης ακριβείας (Closed-Control) τα οποία τροφοδοτούνται µέσω ανεξάρτητων-redundant ψυκτών (Chillers).

Πυρανίχνευση

Ειδικό σύστημα VESDA πρόωρης πυρανίχνευσης, βασισμένο στην δειγματοληψία αέρα (Very Early System Detection via Aspiration) µέσω σωληνώσεων, γεγονός που καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση συναγερμού 2 στάδια πριν την ύπαρξη φλόγας και την ελαχιστοποίηση τόσο της πιθανότητας ζημιάς στον εξοπλισμό όσο και του downtime.

Πυρασφάλεια

Αυτόματο σύστημα καταιονισμού αερίου Inergen, µη χημικό αέριο ανώδυνο για τον άνθρωπο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης κατάσβεσης χωρίς να είναι απαραίτητη η παύση λειτουργίας ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονται σε λειτουργία εντός του χώρου. Επιπλέον, είναι εγκατεστημένο και δεύτερο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, τύπου Dry-Pipe Pre-Action Sprinkler System, το οποίο αποτελείται από κενό αλλά υπό πίεση σύστημα σωληνώσεων νερού. Όλοι οι χώροι διαθέτουν πυροσβεστήρες χειρός τύπου CO2.

Διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων

Σύστημα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων µε περισσότερα από 300 σημεία online ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Ασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει γίνει µε γνώμονα τη μέγιστη προστασία των εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει ελάχιστο αριθμό παραθύρων και θυρών (όλα προστατευμένα από σύστημα ασφαλείας), περιμετρική περίφραξη και 5 επίπεδα ασφάλειας πρόσβασης.

Φύλαξη

Οι εγκαταστάσεις φυλάσσονται από εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό ασφαλείας σε βάση 24x7.

CCTV

Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης & καταγραφής ζωντανής εικόνας υψηλής ανάλυσης (HQ Digital Video Management System) το οποίο υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης σε συνδυασμό µε το σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control).

Έλεγχος πρόσβασης

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης µέσω καρτών τύπου proximity µε υποστήριξη ζωνών, anti-pass back, escort service, guard tours σε συνδυασμό µε το σύστημα CCTV.

Ελεγχόμενη διαδικασία εισόδου

Οι άδειες εισόδου στις εγκαταστάσεις είναι αυστηρά προσωπικές, εκδίδονται αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών ασφαλείας (πιστοποιημένων σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008) και πάντα µε βάση τους περιορισμούς (χωρικούς ή χρονικούς) που θέτουν οι πελάτες.

Οι παραπάνω πληροφορίες που αφορούν το datacenter έχουν δανειστεί από το website της Lamda Hellix, στο οποίο φιλοξενούνται οι server μας.