Στην pla.NET.gr πάντα πιστεύαμε ότι η ποιότητα και η ταχύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι το "Α" και το "Ω" μιας επιτυχημένης πορείας. Η στρατηγική τοποθεσία των server μας στον ελλαδικό χώρο και η σύνδεση τους απευθείας με το GR-IX, σε συνδυασμό με τα υψηλών προδιαγραφών τεχνικά τους χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φροντίζαμε πάντα να μην είναι ποτέ υπερφορτωμένοι, μας έδιναν εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους απόκρισης και απίστευτα ταχείες φορτώσεις των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων. Τώρα πλέον δεν το πιστεύουμε απλώς. Είμαστε σίγουροι πως η ποιότητα και η ταχύτητα των υπηρεσιών είναι "Α" και το "Ω"!

Τι είναι το GR-IX

Το GR-IX είναι ένας κόμβος ουδέτερης ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) τη συμβολή από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) με σκοπό την ανοιχτή, χωρίς διακρίσεις, διασύνδεση των παρόχων στην Ελλάδα.

Πως λειτουργεί

Προκειμένου να καταλάβουμε την σημασία του GR-IX στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με μια σαφώς απλοποιημένη ματιά, η κίνηση που διαχειρίζεται ένα εγχώριος πάροχος χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

  • σε εσωτερική κίνηση, π.χ. αν στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) σε ένα παραλήπτη που έχει τον ίδιο πάροχο με μας ή αν επισκεφτούμε ένα δικτυακό τόπο (web site) που φιλοξενείται στους servers του δικού μας παρόχου. H κίνηση αυτή παραμένει μέσα στο δίκτυο του παρόχου.
  • σε κίνηση προς το εξωτερικό, π.χ. αν επισκεφτούμε ένα site που φιλοξενείται σε servers του εξωτερικου. Η κίνηση αυτή περνάει μέσα από τη διασύνδεση του παρόχου με το εξωτερικό, η οποία είναι συχνά συμφορημένη (congested).
  • σε κίνηση προς κάποιον άλλον ελληνικό πάροχο, π.χ. αν επισκεφτούμε ένα site που φιλοξενείται σε servers ελληνικού παρόχου διαφορετικού από αυτόν που μας προσφέρει σύνδεση. Η διεκπεραίωση αυτής της ανταλλαγής κίνησης απαιτεί ένα φυσικό σημείο κοινής διασύνδεσης των ελληνικών παρόχων.

Σκοπός

O σκοπός του GR-IX είναι η διασύνδεση των Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers ISPs) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με την απευθείας ανταλλαγή κίνησης IP μεταξύ τους, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών του Διαδικτύου.

Τι κερδίζει ο χρήστης από την λειτουργία του GR-IX;

O απλός χρήστης μιας adsl σύνδεσης απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες με μεγαλύτερες ταχύτητες στο ελληνικό διαδίκτυο. Με την έλλειψη επάρκειας bandwidth διασύνδεσης μεταξύ των εγχώριων παρόχων να αποτελεί παρελθόν, η ταχύτητα απόκρισης και η ικανότητα διαμεταγωγής δεδομένων μεταξύ δύο εγχώριων παρόχων είναι πλέον σε άριστα επίπεδα. Έτσι και ο χρήστης του “Χ” ISP που επικοινωνεί με τον χρήστη του “Y” ISP, είτε ανταλλάσοντας ένα point-to-pointαρχείο, είτε πραγματοποιώντας μια videoκλήση, απολαμβάνει άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η ταχύτητα στα p2p είναι κορυφαία, οι videoκλήσεις γίνονται χωρίς "σπασίματα" και καθυστερήσεις, το άνοιγμα σελίδων που φιλοξενούνται σε εγχώριους παρόχους γίνεται ταχύτατα.