Τα νέα μας

Η εταιρία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε ένα έργο δομημένης καλωδίωσης για τον ΜΚΟ "Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας". Σε ένα χώρο με 10 υπολογιστές όπου διατίθεται για την εκπαίδευση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες και για την δημιουργικότερη απασχόληση τους δημιουργήσαμε δίκτυο υπολογιστών για τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο.

Το έργο περιελάμβανε την εγκατάσταση και δόμηση καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων με χρήση καλωδίου UTP cat.5e, καθώς και την τροφοδότηση των 10 θέσεων εργασίας με ηλεκτρικό ρεύμα παροχής 220V, κάνοντας χρήση της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Η μεικτονόμηση έγινε σε επίτοιχο ικρίωμα (rack) με τη χρήση οριολωρίδας (patch panel) 24 θυρών κατηγόρίας 5e. Η διασύνδεση με το internet επιτέυχθηκε με τη σύνδεση της εν λόγω υποδομής με το router του παρόχου, το οποίο βρισκόταν σε άλλο όροφο. Για το λόγο αυτό εγκαταστήσαμε και backbone καλωδίωση μεταξύ των ορόφων του κτιρίου του MKO.

Το έργο ολοκληρώθηκε αυθημερόν και παραδόθηκε την 14/7/2012. Η εταιρία μας παρείχε τις υπηρεσίες εγκατάστασης για το συγκεκριμένο έργο αφιλοκερδώς, ως μια ευγενική πράξη φιλανθρωπίας και ένδειξη συμπαράστασης στο κοινοφελές έργο του οργανισμού.

Δείτε φωτογραφίες από την εγκατάσταση στο ενημερωμένο μας portfolio.