Τα νέα μας

Η εταιρία μας αποφάσισε να επενδύσει σε hardware για τους web servers της, παρόλο που διανύουμε δύσκολο χρονικό διάστημα με την παγκόσμια οικονομική κρίση...

...προκειμένου να σας παρέχουμε όλο και περισσότερες αλλά και καλύτερες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν όλοι οι web servers μας αναβαθμίστηκαν με διπλασιασμό της μνήμης RAM, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την κατά πολύ ταχύτερη ανταπόκριση των servers στα requests, άρα και στον χρόνο φόρτωσης των website των πελατών μας, καθόσον και στην αδιάκοπη και σταθερότερη λειτουργία τους, εφόσον οι διεργασίες έχουν περισσότερη μνήμη στη διάθεση τους για να εκτελεστούν.

Σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε και νέες υπηρεσίες, για τις οποίες θα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα και από το website μας.